18-10-2023

Spis z natury (remanent) w magazynie - na czym polega i jak go przeprowadzić

Spis treści

Remanent na koniec roku to obowiązek każdego przedsiębiorcy dokonującego rozliczeń na zasadach ogólnych lub liniowych. Jak poprawnie przeprowadzić spis z natury, by ustrzec się pomyłek? Najlepiej zainwestować w oprogramowanie, które wykona to zadanie w dużej mierze za nas.

Czym jest spis z natury?

Spis z natury to nic innego jak remanent czy inwentaryzacja magazynu (lub sklepu) przeprowadzany przez kierownika danej jednostki. Polega on na wycenie i przeliczeniu towarów handlowych i materiałów wchodzących w skład firmy. W efekcie przedsiębiorca zyskuje rzeczywisty wykaz pasywów i aktywów, który pozwala sprawdzić czy ich stan zgadza się z ewidencją księgową.

Podstawa prawna spisu z natury określona została w ustawie o rachunkowości, a konkretnie w art 3. ust 4. Warto nadmienić, że przedsiębiorca, który nie zajmuje się sprzedażą towarów, nie jest zwolniony z tego obowiązku - w takim wypadku musi przeprowadzić tzw. zerowy spis z natury (więcej o nim piszemy dalej).

Głównym celem spisu z natury jest wykazanie rzeczywistego dochodu osiągniętego w danym roku, a także wykazania nieścisłości, zbędnych zapasów i produktów uszkodzonych, zaginionych lub przeterminowanych.

Terminy inwentaryzacji

Co do zasady remanent sporządzany jest w ostatnim dniu roku obrotowego przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Inwentaryzacja może być rozpoczęta najwcześniej na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15 dnia następnego roku.

Co powinien zawierać spis z natury?

Remanent (spis z natury) powinien zawierać następujące dane i elementy wyszczególnione w art. 25 ust. 2 rozporządzenia spis z natury. Poniżej przedstawiamy niektóre z obowiązkowych pozycji:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (lub nazwa firmy);
 • data sporządzenia spisu;
 • numer pozycji arkusza spisu z natury;
 • ilość stwierdzona w czasie spisu;
 • cena w zł za jednostkę miary;
 • jednostka miary;
 • łączna wartość spisu z natury;
 • klauzula "spis zakończono na pozycji...";
 • podpisy osób sporządzających spis i podpis właściciela zakładu;

Jakie towary wchodzą w skład spisu z natury?

W skład remanentu wchodzą towary przeznaczone na sprzedaż oraz materiały wykorzystywane do wyprodukowania towarów. Podczas przeprowadzania spisu z natury przedsiębiorca musi uwzględnić:

 • towary handlowe przygotowywane do sprzedaży;
 • towary handlowe w stanie nieprzerobionym;
 • wyroby gotowe;
 • braki i odpady;
 • półwyroby;
 • surowce, materiały podstawowe i pomocnicze.

Remanent zerowy

Jak wspomnieliśmy firmy, które nie prowadzą sprzedaży (czyli z zerowym stanem towarów i materiałów) zobowiązane są do przeprowadzenia remanentu zerowego. Spisu takiego nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego - wystarczy sporządzeniem wycena i uwzględnienie w KPiR. Dokument musi być jednak przechowywany wraz z resztą dokumentacji księgowej przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatkowej.

Zerowy spis z natury powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela firmy;
 • nazwę firmy;
 • datę sporządzenia dokumentu;
 • pozycję określającą wartość spisu z natury;
 • podpis przedsiębiorcy i ewentualnie pracowników.

Program do fakturowania z magazynem - sposób na łatwy spis remanentowy

Sporządzenie spisu z natury stanie się łatwiejsze z użyciem odpowiedniego narzędzia, takiego jak program do fakturowania z magazynem Subiekt 123. Wygodna i funkcjonalna aplikacja maksymalnie uprości i przyspieszy cały ten proces. Z jej pomocą użytkownik może zweryfikować stany produktów wykazane w księgach rachunkowych oraz automatycznie zliczyć aktualne stany magazynu. Wystarczy wybrać odpowiedni magazyn, a następnie zakładkę "spis z natury", by wygenerować odpowiedni dokument gotowy do wydruku.