09-05-2023

Jak obliczyć zapas minimalny w magazynie

Spis treści

Kontrola nad zapasami w magazynie może być problematyczna, zwłaszcza w dużych firmach. Zasada zapasu minimalnego/maksymalnego ułatwi ten proces wpływając m.in. na czas realizacji dostawy. Jak obliczyć zapas minimalny?

Czym jest zapas minimalny/maksymalny

Opisywana metoda to skuteczny i łatwy do wdrożenia sposób na kontrolę zapasów w magazynie. Polega ona na wyznaczeniu dwóch poziomów ilości posiadanych towarów: minimalnego i maksymalnego.

  • zapas minimalny wskazuje na stan zużycia zapasów na tyle, że konieczne jest ich uzupełnienie. Jest to zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń jak opóźnienia w realizacji towarów lub zwiększone zużycie.
  • zapas maksymalny określa górny pułap pojemności magazynowej obiektu. Ma on duże znaczenie w gospodarce magazynowej, bowiem jego przekroczenie wiąże się z dodatkowymi kosztami i marnowaniem powierzchni w magazynie.

Jak obliczyć zapas minimalny

Na podstawie tych danych tworzony jest wykres, który rośnie w momencie zakupu towaru i maleje stopniowo wraz z wydawaniem produktów z magazynu. Kluczowe jest utrzymywanie stanów magazynowych tak, aby ich poziom nie przekraczał dolnej ani górnej granicy. Jeżeli poziom zapasów znajdzie się na równi lub poniżej wartości minimalnej, wówczas należy złożyć zamówienie. Taki wykres można sporządzić samodzielnie w programach typu Google Data Studio lub skorzystać z dedykowanej funkcji jaką oferują systemy magazynowe. Jest to lepsze rozwiązanie, które zautomatyzuje cały proces. Użytkownik musi jedynie wprowadzić dane do systemu.

Zasada zapasu minimalnego/maksymalnego - korzyści

Jak widać jest to prosta metoda, dzięki której przedsiębiorca wie dokładnie, kiedy powinien złożyć zamówienie, by uniknąć nadwyżki towarów lub nagłego ich braku. Wdrożenie tej zasady przełoży się na ograniczenie kosztów utrzymania zgormadzonych zapasów i zmniejszenie ryzyka związanego z przechowywaniem tzw. towarów szybkozbywalnych, (np. z krótkim terminem ważności) takich jak żywność czy lekarstwa. Przedsiębiorca zyskuje też więcej przestrzeni magazynowej, którą może wykorzystać np. na poszerzenie asortymentu.