13-05-2022

Pakiet Slim VAT 3 - od kiedy zacznie obowiązywać

Spis treści

Zapowiedziany pakiet Slim VAT 3 przyniesie kolejną transzę zmian dla podatników. Jakie rozwiązania zostaną wdrożone i kiedy możemy się ich spodziewać?

Slim VAT 3 - nowe zmiany dla podatników

W jednym z wcześniejszych artykułów opisywaliśmy zmiany związane z pakietem Slim VAT 2. Ministerstwo Finansów na tym nie poprzestało - aktualnie trwają prace nad kolejnymi zmianami m.in w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług określonymi zbiorczo jako Slim VAT 3. Nowy pakiet będzie niejako "kontynuacją" rozwiązań zapoczątkowanych w Slim VAT i Slim Vat 2. Docelowo mają one uprościć obowiązujące regulacje z zakresu podatków ud towarów i usług, a także usprawnić rozliczanie podatków.

Slim VAT 3 - od kiedy zacznie obowiązywać

Wedle aktualnych założeń większa część zmian zawartych w pakiecie Slim VAT 3 ma wejść w życie w czwartym kwartale 2022 r. Nie jest to jednak data potwierdzona i może ulec zmianie. W międzyczasie warto rozważyć, które uproszczenia będą ważne dla Twojego biznesu i rozpocząć przygotowania do ich wdrożenia.

Slim VAT 3 - co będzie zawierał

W skład pakietu znajdzie się 7 obszarów:

  • poprawa płynności finansowej firm;
  • VAT w obrocie międzynarodowym;
  • szerszy zakres zwolnień VAT;
  • mniej korekt i przyjazne rozliczanie podatku VAT;
  • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;
  • obniżone sankcje VAT;
  • ujednolicenie wiążących informacji i ich konsolidacja;

Slim VAT 3 - omówienie najważniejszych zmian

Faktury zaliczkowe

W tym zakresie przewidywane jest zniesienie obowiązku odrębnego wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli podatnik otrzyma całość zapłaty z tytułu zaliczki lub tylko jej część w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy i w odniesieniu do czynności, za które otrzymał należność. Dojdzie też konieczność dodania nowych danych na fakturze wystawionej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi. Konieczne informacje dotyczyć będą daty wystawienia faktury i uiszczenia zaliczki.

Obniżenie sankcji VAT

Obniżenie sankcji dodatkowego zobowiązania w VAT nastąpić ma, jeżeli podatnik złożył korektę po zakończeniu kontroli (z 20% na 10%) oraz przed kontrolą celno-skarbową (z 15% na 5%). Sankcje nie będą miały zastosowania, jeżeli podatnik działał z należytą starannością oraz w sytuacji, gdy nieprawidłowość nie skutkowała (lub też nie może skutkować) uszczupleniem należności z tytułu podatku - oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Uproszczone rozliczenie VAT

Rezygnacja z korekty rocznej, jeżeli różnica pomiędzy ostatecznym współczynnikiem sprzedaży, a wstępnym wyniesie nie więcej niż 2% - przy czym pierwszy współczynnik musi być niższy od drugiego.

  • Podniesienie kwoty zapewniającej pełne prawo do doliczania VAT, jeżeli proporcja przekroczyła 98%. Limit ma zostać podniesiony z 500 zł do 10 000 zł.
  • Podniesienie progu sprzedaży dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.

Przeliczanie kursów walut przy fakturach korygujących

Kolejną zmianą jest uproszczenie kursów walut dla faktur korygujących in minus oraz in plus. Wśród nich znajdzie się możliwość stosowania jednego kursu obcej waluty dla zbiorczych faktur in minus wystawionych w dniu poprzedzającym dzień wystawienia korekty.

Kasy online

Zmiany w tym zakresie przewidują zrezygnowanie z obowiązku drukowania dokumentów niefiskalnych wystawianych przez kasy rejestrujące online i dokumentów wystawianych przez kasy rejestrujące w postaci raportów fiskalnych. Dzięki temu przedsiębiorcy sami zdecydują, jak przechowywać raporty i dokumenty niefiskalne - w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zwiększenie płynności finansowej firm

Pakiet umożliwi przedsiębiorcom dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami VAT w ramach grupy VAT, aby umożliwić przedstawicielowi grupy zapłatę podatku.