17-05-2022

Faktury po angielsku - przewodnik

Spis treści

Każdy przedsiębiorca współpracujący z zagranicznymi kontrahentami powinien wiedzieć, jak wystawić fakturę VAT po angielsku. To właśnie ten język stosowany jest najczęściej w międzynarodowym biznesie. W tym artykule skupimy się na tym zagadnieniu.

Faktury VAT po angielsku - czy można wystawić je w Polsce

Wystawianie faktur po angielsku to kwestia, która wciąż wzbudza wątpliwości. Czynność ta jest zupełnie legalna, czego dowodzi art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim. Dowiadujemy się z niej, że na terytorium naszego kraju w obrocie gospodarczym używa się języka polskiego - pod warunkiem, że konsument (albo osoba świadcząca pracę) mieszka w Polsce w czasie zwierania umowy, sama umowa zaś jest wykonywana lub ma być wykonywana na terytorium Polski. Jeżeli przedsiębiorca współpracuje z zagranicznymi kontrahentami, wówczas może wystawić fakturę w języku angielskim.

Faktury po angielsku - czy muszą być wystawione też po polsku

Osoba wystawiająca fakturę po angielsku dla podatnika VAT nie musi sporządzać tego samego dokumentu po polsku. Jest za to zobowiązana do posługiwania się językiem urzędowym (czyli polskim) przy wystawianiu dokumentu sprzedaży na rzecz konsumentów. Faktura taka może być dwujęzyczna - jednak tylko wówczas, gdy jednym z języków jest język polski.

Należy też dodać, że w przypadku kontroli podatkowej przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji po angielsku przetłumaczonej na język polski. Z tego powodu każda firma współpracująca z zagranicznymi klientami powinna dbać o tłumaczenie dokumentów sprzedaży w obcym języku - nawet jeżeli prawo tego nie nakazuje.

Dane do faktury po angielsku

Faktura VAT po angielsku powinna zawierać te same dane, co jej odpowiednik w języku polskim. Oznacza to, że powinny znaleźć się na niej następujące elementy:

 • data wystawienia;
 • kolejny numer referencyjny;
 • dane sprzedawcy i nabywcy - imiona i nazwiska i adresy;
 • data dokonania lub zakończenia wykonania usługi/dostawy towarów lub data otrzymania zapłaty;
 • dane dotyczące usługi lub towarów - nazwa towaru/usługi, ilość i miara dostarczonych towarów lub też zakres wykonanych usług;
 • cen a netto towaru lub usługi (jednostkowa);
 • stawka podatku vat;
 • suma wartości sprzedaży;
 • kwota należności ogółem;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto;
 • kwota obniżek cen i rabatów, jeżeli zostały one udzielone;
 • numer NIP podatnika.

To sama zasada dotyczy też pozostałych dokumentów sprzedaży. Przykładowo faktura proforma po angielsku może zawierać takie same dane jak dokument w języku polskim.

Najlepszy program do faktur po angielsku

Niezależnie od tego, czy wystawiasz faktury dla rodzimych kontrahentów, czy współpracujesz z zagranicznymi firmami program do wystawiania faktur Subiekt 123 znacznie ułatwi Twoją codzienną pracę. Aplikacja umożliwia łatwe i szybkie generowanie dowolnych dokumentów sprzedaży zarówno w języku polskim, jak i angielskim, wraz z tłumaczeniem. Za sprawą praktycznej funkcji “dokumenty w walucie” użytkownik bez trudu wystawi dokument w obcej walucie - program automatycznie pobierze aktualny kurs waluty.