17-10-2022

Faktura uproszczona – do jakiej kwoty można ją wystawić

Spis treści

W obrocie gospodarczym istnieje kilka rodzajów faktur, a jednym z nich jest faktura uproszczona. Do jakiej kwoty można ją wystawić? Jak rozliczyć taki dokument? Odpowiadamy na pytania.

Co to jest faktura uproszczona

Faktura uproszczona jest dokumentem sprzedaży, który zawiera wyłącznie najważniejsze dane, bez dodatkowych informacji podawanych na tradycyjnej fakturze. Taki dokument może być wystawiony przez każdego podatnika, niezależnie od jego statusu rejestracji w podatku VAT - pod warunkiem, że jego sprzedaż mieści się w ustawowym zakresie i nie podlega wyjątkom. Innymi słowy, fakturę uproszczoną może wystawić każdy podatnik, zarówno czynny jak i bierny.

Dane zbędne na fakturze uproszczonej

Skoro wiemy już wstępnie czym jest faktura uproszczona, przejdźmy do szczegółów. Na fakturze uproszczonej nie trzeba zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy, a także danych z ust. 1 pkt. 8, 9 i 11-14. Warunkiem jest to, aby zamieszczone pozwoliły na określenie kwoty podatku dla poszczególnych stawek. Dane nieobowiązkowe to:

 • informacja o stawce podatku VAT
 • wartość dobra wyrażona w kwocie netto (bez kwoty podatku)
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż wolną od podatku i sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku;
 • ilość zakupionych produktów/zakres wykonanych usług objętych transakcją;
 • dane nabywcy towarów i wystawiającego fakturę - imienne i adresowe;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sumy konkretnych stawek podatku;

Faktura uproszczona wzór - co powinna zawierać

Jak wygląda faktura uproszczona? Na dokumencie powinny znajdować się następujące informacje:

 • data wystawienia dokumentu;
 • numer nadawany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • numer identyfikacyjny dla podatku;
 • numer, który identyfikuje nabywcę towaru lub usługi dla podatku lub podatku od wartości dodanej pod którym otrzymał usługę lub towar;
 • nazwa towaru lub usługi;
 • kwotę należności ogółem;
 • kwota wszystkich obniżek/opustów, także jako rabaty z tytułu wcześniejszej zapłaty - jeżeli nie uwzględniono ich w cenie jednostkowej netto.

Faktura uproszczona - do jakiej kwoty

Zgodnie z Ustawą o VAT i zawartym w niej art. 106e, ustęp 5, punkt 3, wystawienie faktury uproszczonej jest możliwe jeżeli kwota należności ogółem nie przekroczy 450 zł lub 100 euro w przypadku transakcji w obcej walucie. Powyżej tej kwoty podatnik jest zobowiązany do wystawienia tradycyjnej faktury VAT.

Faktura uproszczona - kiedy nie można jej wystawić

Choć opisywany dokument sprzedaży może być wystawiony praktycznie przez każdego podatnika, to nie może tego dokonać w każdej sytuacji. Poniżej przedstawiamy wyjątki, w których faktura uproszczona została wyłączona:

 • sprzedaż, przy której na fakturze brakuje numeru NIP;
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru;
 • sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju;
 • dostawa towaru lub usługi, które podlegają opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska. Przy tych transakcji osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od sumy wartości dodanej jest nabywca usług lub towarów.

Faktura uproszczona a paragon fiskalny

Paragon można uznać za fakturę uproszczoną jeżeli zawiera ona wymagane informacje, nie przekracza kwoty 450 zł/100 euro i nabywca towarów lub usług zażyczy sobie aby zamieścić na niej numer NIP.

Termin wystawienia faktury uproszczonej

Termin, w jakim należy wystawić fakturę uproszczoną jest taki sam, jak ten przewidziany dla standardowej faktury VAT. Oznacza to, że fakturę uproszczoną należy wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca po miesiącu zakończenia dostawy towarów lub usługi i nie wcześniej niż 30 dni przed akcją. Identyczny jak przy zwykłej fakturze jest również sposób na dokonywanie korekty takiego dokumentu oraz konsekwencje jakie przynosi wystawienie faktury po terminie.

Faktura uproszczona a program do fakturowania

Niezależnie od tego, czy w swojej działalności wystawiasz tradycyjne dokumenty sprzedaży, czy także faktury uproszczone, dobry program do fakturowania online znacznie uprości i przyspieszy Twoją pracę.  Subiekt 123 doskonale sprawdzi się do fakturowania w mikro i małych firmach dzięki licznym funkcjonalnościom i niezwykle prostej obsłudze.