23-02-2023

Mechanizm podzielonej płatności - od jakiej kwoty obowiązuje

Spis treści

Mechanizm podzielonej płatności od kilku lat funkcjonuje w krajowym obrocie handlowym. Kogo dokładnie dotyczy split payment? Od jakiej kwoty funkcjonuje? Kiedy MMP zaczął obowiązywać? Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji.

Co to jest mechanizm podzielonej płatności mpp

Mechanizm podzielonej płatności na fakturze (lub split payment) polega na dzieleniu płatności dla sprzedawcy na dwie części - kwotę netto i podatek VAT. Pierwsza suma trafia na konto bankowe podatnika, druga wpływa na wydzielony rachunek VAT, z którego nie można swobodnie korzystać. Kwota gromadzona na tym rachunku służy wyłącznie do zapłaty podatków VAT, PIT, CIT, ceł, składek ZUS i akcyzy.

Mechanizm podzielonej płatności - jak płacić

Przede wszystkim zaznaczmy, że nie ma konieczności przygotowywania dwóch osobnych przelewów lub podawania dwóch rachunków bankowych. Wystarczy jedynie wskazać, że płatność zostanie rozliczona u nabywcy w systemie MMP oraz uwzględnić następujące dane:

 • kwota brutto;
 • kwota VAT, która trafi na rachunek VAT sprzedawcy;
 • numer faktury, której dotyczy płatność;
 • numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy.

Mechanizm podzielonej płatności - kiedy zaczął obowiązywać

MMP funkcjonuje w naszym kraju od 1 lipca 2018 roku. Obowiązkowy (dla warunków określonych w następnym akapicie) stał się natomiast od 1 listopada 2019 roku - wówczas mechanizm ten zastąpił odwrotne obciążenie.

Mechanizm podzielonej płatności na fakturze - kogo nie dotyczy

Mechanizm podzielonej płatności nie obowiązuje:

 • konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej
 • przedsiębiorców, którzy otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - od jakiej kwoty

MPP funkcjonuje obecnie zarówno w formie dobrowolnej jak i obligatoryjnej. Split payment ma charakter obowiązkowy przy następujących warunkach:

 • dokonywania na rzecz podatnika płatności za towary lub usługi wyszczególnione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
 • kwota należności ogółem na fakturze za taką transakcję przekracza 15 000 zł brutto (lub jej równowartości wyrażonej w języku obcym).
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami;
 • split payment obowiązuje tylko w przypadku transakcji dokonywanych przelewem w PLN na rzecz innego podatnika VAT.
 • przy pozostałych transakcjach mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny.

MMP a uwolnienie środków z rachunku VAT

Od 1 stycznia 2021 roku MF rozszerzyło katalog podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy o:

 • podmioty niebędące podatnikami;
 • podmioty, które nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terenie Polski;
 • podmioty posiadające środki na rachunku VAT.

MMP a dysponowanie środkami z rachunku VAT

Podatnicy mogą do pewnego stopnia dysponować środkami gromadzonymi na rachunku VAT. Przykładem jest możliwość opłacania z rachunku VAT podatku z tytułu importu towarów lub należności celnych na rachunek agencji celnych.

Faktura split payment wzór - co powinna zawierać

Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT faktura split payment powinna zawierać następujące informacje:

 • data wystawienia faktury;
 • kolejny numer w ramach jednej serii;
 • dane sprzedawcy i nabywcy - imię, nazwisko, nazwa podatnika, adres i numery NIP obu stron transakcji;
 • data dokonania lub zakończenia wykonania usługi lub dostarczenia towarów. Ewentualnie data otrzymania zapłaty, jeżeli jest ona inna niż data wystawienia faktury;
 • nazwa i rodzaj towaru lub usługi oraz określenie miary oraz ilości;
 • cena jednostkowa netto;
 • suma wartości sprzedaży netto i kwota VAT od sumy wartości netto z podziałem na konkretne stawki VAT i kwota podatku dotycząca poszczególnych stawek;
 • wartość wszystkich udzielonych rabatów;
 • kwota należności ogółem;
 • pozostałe oznaczenia dodatkowe w zależności od typu transakcji i statusu podatnika;
 • adnotacja "mechanizm podzielonej płatności".