17-05-2022

Jak wystawić fakturę bez VAT

Spis treści

Prawo do wystawiania faktur VAT przysługuje nie tylko przedsiębiorcom - osoby zwolnione z VAT również mają taką możliwość. W tym artykule odpowiadamy na pytanie jak wystawić fakturę bez VAT i co powinien zawierać taki dokument.

Faktura bez VAT - co to jest

Faktura bez VAT to dokument sprzedaży wystawiany przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Jest to alternatywna forma dokumentowania sprzedaży dla tradycyjnych rachunków. Jeżeli u podatnika wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła łącznie 200 000 z, wówczas może on skorzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Z ulgi tej mogą też skorzystać podatnicy, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego.

Istnieje jednak pewien warunek - przewidywana wartość sprzedaży netto nie może przekroczyć 200 000 zł. Trzeba też pamiętać, że owo zwolnienie nie dotyczy przedstawicieli niektórych profesji wyszczególnionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT - m.in. jubilerów, i kancelarii prawniczych. Co do zasady faktury bez VAT są zaś wystawiane przez osoby wykonujące zawody medyczne (m.in. lekarz, psycholog, pielęgniarka czy fizjoterapeuta).

Jak wystawić fakturę bez VAT - zasady

Podatnik zwolniony z VAT nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT przy sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów na podstawie art. 82 ust. 3. Wyjątkiem jest art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, wedle której przedsiębiorca zwolniony z VAT zobowiązany jest do wystawienia faktury na żądanie nabywcy towarów lub usług - jeżeli żądanie zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę, dostarczono towary lub otrzymano całość zapłaty lub jej część.

Co powinna zawierać faktura bez VAT

Faktura wystawiona przez podatnika korzystającego powinna zawierać następujące elementy:

  • data wystawiania faktury vat
  • kolejny numer identyfikacyjny
  • imiona i nazwiska nabywcy towarów lub usług oraz podatnika, a także ich adresy
  • nazwa i rodzaj towaru lub usługi
  • ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
  • cena jednostkowa towaru lub usługi
  • kwota należności ogółem

Dodatkowo przedsiębiorcy zwolnieni z VAT muszą też umieścić na fakturze informację o podstawie prawnej zwolnienia. Adnotacja powinna zawierać:

  • przepis dyrektywy zwalniający od podatku dostawę towarów lub świadczenie usług
  • przepis ustawy lub akt wydany na podstawie ustawy stanowiący podstawę zwolnienia od podatku;
  • inna podstawa prawna, która wskazuje, że usługa lub dostawa towarów korzysta ze zwolnienia.

Od powyższej reguły istnieje kilka wyjątków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT - m.in. usługi ubezpieczeniowe czy kredytowe. W takich przypadkach faktura bez VAT nie musi zawierać informacji o podstawie prawnej, na mocy której nastąpiło zwolnienie z podatku VAT. Nie jest też potrzebne oznaczenie stawki podatku. Na takich fakturach pojawia się za to skrót "ZW" (zwolnienie z VAT) - nie jest on obowiązkowy, ale nie stanowi też błędu.

Program do wystawiania faktur bez VAT

Wystawienie faktury bez VAT jest proste. Aby jednak uczynić ten proces jeszcze efektywniejszym, warto zainwestować w dobrej jakości program do wystawiania faktur (bez VAT, tradycyjnych oraz wszelkich innych dokumentów sprzedaży). Dzięki niemu proces fakturowania stanie się się łatwy i szybki. To z kolei przekłada się na dużą efektywność działań, odciążenie zespołu i więcej czasu na rozwój biznesu. Programy do fakturowania online szczególnie polecane są właścicielom mikro i małych firm jako tańsza i efektywniejsza alternatywa dla korzystania z biur rachunkowych. Przedstawiciele zawodów medycznych mogą wykorzystać oprogramowanie dla lekarzy z funkcją wypisywania faktur.