01-02-2023

Faktura imienna - jakie dane powinna zawierać

Spis treści

Ewidencja sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej to jeden z częstych obowiązków przedsiębiorcy. W takich sytuacjach wystawiana jest faktura imienna. Jakie dane powinny się na niej znaleźć i co jeszcze warto wiedzieć na jej temat?

Faktura imienna - co to jest

Faktura imienna przeznaczona jest dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dokument ten stanowi zatem potwierdzenie transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a taką osobą.

Kto może wystawić fakturę imienną

Każdy przedsiębiorca może wystawić fakturę imienną, jeżeli druga strona transakcji wyrazi chęć otrzymania takiego dokumentu. Strona ta musi być osobą fizyczną, która dokonuje transakcji dla celów prywatnych.

Faktura imienna a paragon

Paragon jest najczęstszym dowodem zakupu wystawianym dla osób fizycznych. Jeżeli jednak jest on niewystarczający, wówczas klient może zażyczyć sobie fakturę imienną. Warto podkreślić, że nabywca nie musi podawać powodu, dla którego chce uzyskać taką fakturę.

Faktura imienna wzór - jakie dane są potrzebne

Dane do faktury imiennej w dużej części pokrywają się z informacjami niezbędnymi na standardowej fakturze VAT. Główną różnicą jest brak konieczności zamieszczenia numeru NIP klienta. Jakie informacje są potrzebne na fakturze imiennej?

  • numer faktury;
  • data wystawienia faktury imiennej;
  • dane wystawiającego fakturę - nazwa firmy, adres, NIP itd.;
  • dane odbiorcy faktury - imię, nazwisko i adres;
  • data dokonania sprzedaży - jeżeli jest inna od daty wystawienia faktury;
  • nazwa towaru lub usługi;
  • cena netto, cena brutto i wartość podatku VAT;
  • ogólna kwota do zapłaty;

Kiedy wystawić fakturę imienną

  • nie później niż 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Warunkiem jest, aby klient zgłosił żądanie wystawienia takiego dokumentu do końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż;
  • nie później niż 15 dnia od momentu zgłoszenia żądania - tylko jeżeli żądanie zgłoszono w kolejnym miesiącu niż ten, w którym miała miejsce sprzedaż.

Jak wystawić fakturę imienną

Wystawienie faktury imiennej jest całkiem proste. Do tego celu nada się program do fakturowania online taki jak Subiekt 123. Po wybraniu opcji wystawienia faktury na rzecz osoby fizycznej dokument zostanie wygenerowany automatycznie.