12-09-2023

Faktura WDT wzór - zasady wystawiania

Spis treści

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary do innego państwa w Unii Europejskiej dokonują tego na podstawie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W tym artykule wyjaśniamy jak wystawić faktury WDT, omawiamy elementy tego dokumentu i omawiamy zasady rozliczenia takiej transakcji. Faktura WDT: wzór i zasady wystawienia - doradzamy.

Faktura WDT - co to jest

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów polega na sprzedaży towarów przez polskie firmy do organizacji z siedzibą w Unii Europejskiej. Transakcja taka wymaga, aby towary zostały dostarczone do państwa członkowskiego - forma transportu nie ma znaczenia. Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura WDT załączana wraz z dowodem odbioru towaru w kraju przeznaczenia.

Faktura wewnątrzwspólnotowa - regulacje prawne

Regulacje na temat wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określone zostały w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT. Wedle zapisu WDT ma miejsce jeżeli:

 1. Nabywca jest:
 • podatnikiem podatku od wartości dodanej, który jest zweryfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa z UE innego niż Polska.
 • osobą prawną, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, ale jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa UE innego niż Polska;
 • podmiotem niewymienionym wyżej, o ile przedmiotem transakcji są towary akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych opłaconych akcyzą.
 • innym podmiotem, który nie jest podatnikiem, o ile przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.
 1. Dostawcą towaru jest:
 • podatnik prowadzący działalność gospodarczą;
 • czynny podatnik VAT;
 • zarejestrowany podatnik VAT-UE przed datą dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Faktura WDT - co powinna zawierać

Wzór faktury WDT jest prosty. Powinna zawierać takie same dane jak zwykła faktura czyli:

 • nazwa firmy, adresy oraz imiona i nazwiska;
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy oraz sprzedawcy;
 • data wystawienie faktury;
 • nazwa towaru lub usługi;
 • opis, nazwa lub ilość towaru/usługi
 • stawka podatku VAT;
 • wartość sprzedaży netto z podziałem na konkretne stawki podatku;
 • podatek od sumy wartości sprzedaży netto;
 • kwota należności ogółem wraz z naliczonym podatkiem.

Ponadto faktura WDT powinna zawierać kilka dodatkowych informacji. Najważniejszą będzie numer VAT UE podatnika (zarówno sprzedawcy, jak i odbiorcy). Numer VAT UE jest taki sam jak numer NIP, tylko z prefiksem kraju na początku. (np. PL 1234567890)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - obowiązek podatkowy

W celu uzyskania zwolnienia z podatku VAT przy WDS należy umieścić na fakturze czynny numer VIES nabywcy wraz z dowodem wewnątrzwspólnotowego przewozu towarów. Ponadto należy potwierdzić rejestrację nabywcy w systemie VIES.