14-05-2024

Co to jest faktura przelewowa?

Faktura przelewowa to dokument księgowy wystawiany w przypadku transakcji z odroczoną płatnością pomiędzy kontrahentami. Co warto o niej wiedzieć i jak ją wystawić? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Spis treści

Co to jest faktura przelewowa?

Faktura przelewowa potwierdza transakcję sprzedaży towarów lub usług oraz zobowiązuje nabywcę do dokonania opóźnionej płatności w zaakceptowanym przez obie strony terminie. Wystawia się ją dla transakcji B2B (business-to-business) inaczej nazywanej kredytem kupieckim.

W fakturze przelewowej wskazuje się termin, w którym płatność ma zostać dokonana. Zwykle jest on zależny od ustaleń obu stron, lecz w przypadku podmiotów publicznych reguluje go prawo. Dla nich termin spłaty zobowiązania nie może być dłuższy niż 30 dni (dla podmiotów leczniczych - 60 dni). Kontrahent musi opłacić fakturę przelewową przed upływem wyznaczonego terminu. Jeżeli tego nie zrobi, staje się dłużnikiem i może otrzymać przedsądowe wezwanie do zapłaty, a także być zobowiązany do zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki.

Faktura przelewowa z odroczonym terminem płatności - czy warto ją wystawiać?

Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności może przynieść zyski Twojemu biznesowi, ale należy się liczyć z pewnym ryzykiem, jakie niesie ze sobą ta praktyka.

Wśród zalet tego rozwiązania zdecydowanie wymienić można pozytywny wpływ na relacje z klientami. Dając im więcej czasu na zapłatę, pokazujesz zaufanie, co wzmacnia relacje biznesowe. Ponadto może to przyciągnąć nowych kontrahentów, którzy docenią elastyczność płatności. W ten sposób zwiększysz konkurencyjność swojej firmy - będzie ona bardziej atrakcyjna w porównaniu z tymi, które wymagają natychmiastowej zapłaty. Elastyczne warunki płatności mogą też zachęcić klientów do większych zakupów.

Z drugiej strony odroczony termin płatności wiąże się z ryzykiem, że nie otrzymasz płatności na czas, a w skrajnych przypadkach nie dostaniesz jej wcale. Oczekiwanie na zapłatę może wpłynąć na twoją zdolność do regulowania własnych zobowiązań finansowych, zwłaszcza jeśli ponosisz stałe koszty operacyjne. W przypadku opóźnień płatności ze strony kontrahentów musisz też liczyć się z wyższymi kosztami administracyjnymi związanymi z monitorowaniem i ściąganiem zaległych należności.

Aby zminimalizować ryzyko, postaw na weryfikację kontrahentów, a także ustal jasne warunki płatności: terminy, odsetki za zwłokę i ewentualne konsekwencje nieuregulowania należności na czas. Regularnie monitoruj też należności i podejmuj działania w przypadku opóźnień.

Jak wystawić fakturę przelewową?

Wystawienie faktury przelewowej jest równie łatwe jak wypisanie standardowej faktury VAT. Zwłaszcza jeśli korzystasz ze sprawdzonego programu do fakturowania, dzięki któremu nie pominiesz wymaganych danych. Informacje, które muszą znaleźć się na dokumencie, to:

- dane sprzedawcy i nabywcy (nazwa firmy, adres, NIP)

- numer faktury i data wystawienia faktury oraz sprzedaży lub wykonania usługi

- opis towarów lub usług (ilość, zakres, cena jednostkowa, stawka VAT)

- suma wartości netto, brutto i VAT

- informacje o płatności: sposób i termin płatności, numer konta, na które należy dokonać przelewu

- ewentualnie dodatkowe uwagi.

Faktura przelewowa - podsumowanie

Wystawianie faktur przelewowych może być korzystne dla Twojego biznesu, zwłaszcza jeśli zminimalizujesz ryzyko nieterminowych płatności. Ponadto z odpowiednim programem do fakturowania stworzenie takiego dokumentu będzie łatwe i szybkie.